२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
२०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०४-१३ सूचना शाखा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरणः- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटाद्वारा २०७९ साल वैशाख, जेठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको मासिक विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा यस जिल्ला विकास समिति, धनकुटाको आ.व. २०७२/०७३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको जेष्ठ महिनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को अनुसूची १७.२ वमोजिम पाना ३ यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-०७ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन ।
Skip to toolbar