२०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत चोलाराज पोखरेल सरको बिदाई कार्यक्रम । धनकुटा जिल्लाको आजिवियो तर्जुमाका लागि भौतिक पूर्वाधार समितिको तथ्याङ्क संकलन फाराम नागरिक वडापत्र अभिमुखीकरण गोष्ठी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राबिधिक सहयोग समिति, धनकुटा

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
२०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०४-१३ सूचना शाखा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरणः- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटाद्वारा २०७९ साल वैशाख, जेठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको मासिक विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा यस जिल्ला विकास समिति, धनकुटाको आ.व. २०७२/०७३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको जेष्ठ महिनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को अनुसूची १७.२ वमोजिम पाना ३ यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-०७ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन ।
Skip to toolbar