२०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण

पार्श्व चित्र


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
धनकुटा जिल्लाको प्रोफाइल २०६६ पार्श्व चित्र सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
धनकुटा जिल्लाको प्रोफाइल
जिल्ला पार्श्व चित्र पार्श्व चित्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्व चित्र
गैसस पार्श्व चित्र पार्श्व चित्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैसस पार्श्व चित्र
दलित पार्श्व चित्र पार्श्व चित्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दलित पार्श्व चित्र
वाल पार्श्व चित्र पार्श्व चित्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वाल पार्श्व चित्र
Skip to toolbar