२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

नीति निर्देशिका


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सचालन निर्देशिका नीति निर्देशिका सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सचालन निर्देशिका
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सिप विकास प्रवधन निर्देशिका नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सिप विकास प्रवधन निर्देशिका
सार्वजनिक लेखा परिक्षण निर्देशिका नीति निर्देशिका लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक लेखा परिक्षण निर्देशिका
गै.स.स.क्षमता विकास कोष नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गै.स.स.क्षमता विकास कोष
अति गरिवमूखि कार्यक्रम संचालन निर्देशिका नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अति गरिवमूखि कार्यक्रम संचालन निर्देशिका
धनकुटा जिल्लाको गरिवि नक्सांकन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
धनकुटा जिल्लाको गरिवि नक्सांकन
प्राविधिक सिप विकास कार्यविधि नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक सिप विकास कार्यविधि
गाई,भैसि साटासाट निर्देशिका नीति निर्देशिका जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाई,भैसि साटासाट निर्देशिका
आ.ले.प.कार्यविधि नीति निर्देशिका आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ले.प.कार्यविधि
स्थानीय विकास कोष नीति निर्देशिका २०७३-०१-१२ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय विकास कोष
Skip to toolbar