२०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण

नीति निर्देशिका


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सहभागितात्मक अनुगमन तथा मुल्याकन निर्देशिका नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सहभागितात्मक अनुगमन तथा मुल्याकन निर्देशिका
मानव संसाधन विकास केन्द्र नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मानव संसाधन विकास केन्द्र
डोजर संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोजर संचालन तथा व्यवस्थापन
वातावरणिय व्यवस्थापन बिशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वातावरणिय व्यवस्थापन बिशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
महिला तथा वाल विकास विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
महिला तथा वाल विकास विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
मर्मत सम्भार विशेष कोष सँचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मर्मत सम्भार विशेष कोष सँचालन तथा व्यवस्थापन
दैवि प्रकोष विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दैवि प्रकोष विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
कर्मचारी कल्याण विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कर्मचारी कल्याण विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
उपभोक्ता समिति गठन र संचालन निर्देशिका नीति निर्देशिका प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उपभोक्ता समिति गठन र संचालन निर्देशिका
लैङ्गिक सम विकास सम्बन्धी निति नीति निर्देशिका सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक सम विकास सम्बन्धी निति
Skip to toolbar