२०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण

जि.वि.सको भुपु कर्मचारीहरुको बारेमानाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
गणेश प्रसाद दाहाल स्थानीय विकास अधिकारी ९८५२०६१४५५ ईटहरी विस्तृत हेर्नुहोस
कौशल के.सी उर्जा तथा वातावरण अधिकृत ९८४११७६२६४ प्यूठान विस्तृत हेर्नुहोस
चोलाराज पोखरेल योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०२८२५२ विराटनगर विस्तृत हेर्नुहोस
मिलन भट्टराई जिल्ला शासन बिज्ञ ९८५२०४९५१६ धरान विस्तृत हेर्नुहोस
राजेश महर्जन सुचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवक ९८४९१३०९५७ Thecho-3, Lalitpur विस्तृत हेर्नुहोस
सुशील वासतोला लेखापाल ९८५२८४९२४९ खोटाङ्ग विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar