२०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
सुर्यबहादुर भण्डारी शाखा अधिकृत ९८५२०४४२२२ मोरङ्ग विस्तृत हेर्नुहोस
दोर्णबहादुर वस्नेत लेखापाल ९८६२६२९७८० भोजपुर विस्तृत हेर्नुहोस
राजिव सुवेदी नायव सुब्बा ९८५२०५१५७० धनकुटा नपा विस्तृत हेर्नुहोस
देवेन्द्र पौडेल लेखापाल ९८४२०४०००० विस्तृत हेर्नुहोस
खगेन्द्र चौलागाई नायव सुब्बा ९८४२१५५८४७ छथरजोरपाटि गा.पा ३ विस्तृत हेर्नुहोस
विस्तृत हेर्नुहोस
प्रेमराज दाहाल नायव सुब्बा ९८४२३४५४२७ विस्तृत हेर्नुहोस
नेत्र प्रसाद काफ्ले कम्प्युटर अपरेटर ९८४२०५५१५७ विस्तृत हेर्नुहोस
ज्ञान वहादुर राई नायव सुब्बा धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
गंगा आचार्य नायव सुब्बा ९८४२१७३००० विराटनगर विस्तृत हेर्नुहोस
दोर्ण वहादुर राई नायव सुब्बा ९८४२१५६०२० धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
देवेन्द्र पौडेल लेखापाल ९८४२०४०००० धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
विश्वेस्वर राई असिस्टेन्ट सव ईञ्जिनियर ९८५२०५०८५५ विस्तृत हेर्नुहोस
वालकृष्ण राई नायव सुब्बा ९८४२०५४७५१ विस्तृत हेर्नुहोस
शेर वहादुर लिम्वु खरिदार ९८४२०५५०७८ विस्तृत हेर्नुहोस
रितलाल पाख्रीन उर्जा तथा वातावरण सहायक ९८४२१११३७ विस्तृत हेर्नुहोस
खग्नेद्र चौलागाँई कार्यालय सहायक ९८४२१५५८४७ धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
रतनी देवी महतो कार्यालय सहायक विस्तृत हेर्नुहोस
कमला अधिकारी खरिदार ९८४२११७०३२ धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
देव नन्दन महतो कार्यालय सहायक ९८४२०५५१५६ विस्तृत हेर्नुहोस
चन्द्रकला धमला खरिदार ९८४२०७०९४१ धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस
अर्जुन भट्टराई कार्यालय सहायक विस्तृत हेर्नुहोस
रविन्द्र राना मगर खरिदार, सहलेखापाल ९८४२०६०९८१ धनकुटा विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar