२०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनकुटामा सरुवा भई आउनु भएका जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री रचिन्द्र डंगोल (महर्जन) ज्यूलाई जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाका प्रमुख श्री निरेन तमाङज्यू

आज मिति २०८०।०३।०७ गतेका दिन यस जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनकुटामा सरुवा भई आउनु भएका जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री रचिन्द्र डंगोल (महर्जन) ज्यूलाई जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाका प्रमुख श्री निरेन तमाङज्यू

Skip to toolbar