२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

जिल्लामा रहेका मूख्य घरेलु उधोग, झोलुंगे पुल र सडकहरुको विवरण

घरेलु उधोग

धनकुटा जिल्लामा रहेर उत्कृष्ट सामान उत्पादन गरी जिल्ला,  देश मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहिचान बनाउन सफल भएका तथा स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्न योगदान पुर्‍याई रहेका घरेलु उधोगहरू यस प्रकारका छन् ।

सि.नं. उधोगको नाम ठेगाना कुल पूँजी लगानी वाषिर्क उत्पादन रू. रोजगारी
श्री मोहन बिस्कुट उधोग, ध.न.पा.-४ ८५०००।- ४२५०००।-
श्री सन्तोष खुकुरी उधोग, ध.न.पा.-४ ४९१५०।- १४७६००।-
श्री प्रेम खुकुरी उधोग, ध.न.पा.-४ ४९९००।- १५६०००‍।-
श्री बान्तावा खाम फायल उधोग, ध.न.पा.-४ १९७००।- ३५०००।-
श्री लिम्बू झोला उधोग, फाक्सिब-२ १४६४०।- २४०००।-
श्री राजगंगा ढाका कपडा उधोग, मौनाबुधुक-२ ५००००।- ७५५०००।- ११
श्री पशुपति फर्निचर उधोग, ध.न.पा.-७ ४९७००।- ७५०००।-
श्री कविता फलफूल उधोग, ध.न.पा.-६ १०००००।- २०००००।-
श्री सविन खुकुरी उधोग, ध.न.पा.-४ १५०००।- १०००००।-
१० श्री शुभलक्ष्मी बेतबाँस उधोग, ध.न.पा.-७ ५००००।- १०००००।-‍
११ श्री मोहन शु सेन्टर, ध.न.पा.-७ ३०००००।- १२५०००।-
१२ श्री देवी ढाका कपडा उधोग, ध.न.पा.-४ २००००।- २९०००।-
१३ श्री नमूना ढाका कपडा उधोग, ध.न.पा.-४ ३०००००।- ५०००००।- २५
१४ श्री धनकुटा खुकुरी उधोग, ध.न.पा.-४ ३०००००।- ८८३०००।- १०
१५ श्री विजय मैनबत्ती उधोग, ध.न.पा.-४ १०००००।- १५००००।-
१६ श्री कुसुम सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्र,ध.न.पा.-७ १०००००।- ३६८०००।-
१७ श्री बाँस हस्तकला उधोग, बेलहारा-९ ५००००।- ५१०००।-
१८ श्री छिन्ताङ देवी मौरी घार उधोग, छिन्ताङ-९ १०००००।- १८००००।-
१९ श्री प्रकृति फुड प्रोडक्स, ध.न.पा.-६ १०००००।- १५००००।-
२० श्री निशान देवी ढाका कपडा उधोग,ध.न.पा.-१ १०००००।- ९००००।-
२१ श्री कञ्चन खुकुरी उधोग, ध.न.पा.-४ १०००००।- २७५०००।-
२२ श्री दाहाल मसला उधोग, ध.न.पा.-४ १०००००।- १५००००।-
२३ श्री न्यू बहुमुखी अल्लो उधोग, मुर्तिढुङ्गा-६ १०००००।- १८००००।-
२४ श्री स्टार सिलाइ कटाइ प्रशिक्षण केन्द्र,ध.न.पा.-६ १०००००।- १८००००।-
२५ श्री मनु ढाका कपडा उधोग, ध.न.पा.-७ १०००००।- ३८००००।-
२६ श्री खड्का ढाका कपडा उधोग, ध.न.पा.-४ १०००००।- १२५०००।- १७
२७ श्री निशान देवी मैनबत्ती उधोग, ध.न.पा.-७ १०००००।- ३२००००।-
२८ श्री विश्रान्ति र्सवत उधोग, बेलहारा-९ १०००००।- ४०००००।-
२९ श्री निशान देवी डेरी उधोग, ध.न.पा.-२ १०००००।- ३३५०००।- ११
३० श्री बान्तावा बाँस निगालो उधोग,महाभारत-३ १०००००।- १२००००।-
३१ श्री छिन्ताङ देवी काष्ठकला उधोग, छिन्ताङ-९ २००००।-  १३५०००।-
३२ श्री कोशी चुन उधोग, महाभारत-२ २५०००००।- ३३९०००००।- ३१
३३ श्री गुराँसे टी स्टेट, ध.न.पा.-१ ४१८६२०००।- ०।-
३४ श्री किराँतेश्वर टी गाड्रेन, ध.न.पा.-१ ३०००००००।- १०००००।- २०

सडक

धनकुटा जिल्ला भएर जाने नेपाल सरकारद्धारा निर्माण गरिएका ज्ष्नजधबथ तथा जिल्लाहरू जोड्ने सडकका अलवा जिल्ला विकास समितिको अगुवाइमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत प्राप्त रकम, जिल्ला विकास समितिको आफ्नो स्रोतको रकम, नगरपालिका, गा.वि.स.को आफ्नो रकमसमेतलाई परिचालन गरी यस जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समिति जोड्ने,नगरपालिका भित्रका विभिन्न वडाहरू जोड्ने तथा गा.वि.स. गा.वि.स. जोड्ने सडकहरूको अवस्थाका आधारमा निम्नानुसारको सडक विवरण रहेको पाइन्छ ।

सडकको नाम दूरी
धरान, धनकुटा सडक (भेडेटार-हिले खण्ड) ४८.३०  कि.मि.
नगर सडक ६.५५८  कि.मि.
भेडेटार, रवि, राँके सडक (भेडेटार-राजारानी खण्ड) २५.७  कि.मि.
हिले, चित्रे सडक १९  कि.मि.
हिले, उत्तरपानी सडक ५.५  कि.मि.
कागते, पारिपात्ले मार्गा सडक ३.८००  कि.मि.
उत्तरपानी, छिन्ताङ सडक २४  कि.मि.
भेडेटार, रवि, राँके सडक (राजारानी-वुधवारे खण्ड) ३०  कि.मि.
राजारानी, मौनाबुधुक, बोधे सडक १०  कि.मि.
हिले-भोजपुर सडक (हिले-लेगुवाघाट खण्ड) २६.४  कि.मि.
जोरपाटी, काजीमाने चौतारा, पाथीभरा सडक १६  कि.मि.
पाख्रीबास, फलाटे सडक ८.५  कि.मि.
दारेगौडा, घुमाउने सडक १९.२०  कि.मि.
भेडेटार, आहाले, बराहक्षेत्र ४  कि.मि.
मार्गापोखरी, बेलहाराडाँडा ५  कि.मि.
नगर सडक २०.४०  कि.मि.
पंचकृष्ण मा.वि., खोकु गा.वि.स. ५  कि.मि.
मुढे, हात्तरिखर्क १५  कि.मि.
पाख्रीबास, सान्ने सडक ८.८०५  कि.मि.
लेगुवाघाट, अरूणोदय मा.वि. २.७  कि.मि.
गुठीटार, मार्गा सडक ७.५  कि.मि.
सिंधुवा, जीतपुर सडक १५  कि.मि.
फलैचा- सल्ले सडक ५.१४२  कि.मि.
बिहीवारे हाट, मधुगगंगा ४  कि.मि.
त्रिवेणी, याक्चाना ग्रा.स. ७  कि.मि.
बिहीवारे हाट, मालबाँसे, भीरगाउँ ६  कि.मी
मौनाबुधुक, सिस्ने, कुरूले ६  कि.मि.
चित्रे, मारेक ग्रा.स. ३.७४०  कि.मि.
राजारानी, गिद्दे, अठारसय ८.६३०  कि.मि.
डाँडाबजार, बेगना फाक्सिब ७  कि.मि.
सिंधुवा, पीपलडाँडा ५  कि.मि.
लाबरबोटे, बुढीमोरङ ११.१६०  कि.मि.
मूलघाट, त्रिवेणी, भोजपुर ८  कि.मी
झुमुनी खोला, नमूना मार्ग २  कि.मि.
मुढेबास, कुरूले ६  कि.मि.
हिले षडेश्वर, मधुगंगा १०  कि.मि.
मुक्तारा, स्याङदाङ्ग १.०५०  कि.मि.
विष्णुपादुका, आहाले ११  कि.मि.
घुमाउने, टेकुनाला २  कि.मि.
डाँडाबजार, खुवाफोक १५  कि.मि.
लाप्से, टोक्रोम्बा ५  कि.मि.
मार्गादेवी नमूना मार्ग १  कि.मि.
त्रिशुले ,जीतपुर १८  कि.मि.
साम्बुगाउँ, कागुने १  कि.मि.
भञ्ज्याङ्ग, गम्भीरे २  कि.मि.
मुढेशनिश्चरे, चानुवा १२  कि.मि.

जिल्ला यातायात गुरूयोजना तयार गर्नका लागि निम्न सडकहरू निम्नानुसार वर्गीकरण भएको छ :

जिल्ला स्तरीय सडक

१  हिले, उत्तरपानी, छिन्ताङ ग्रामीण सडक

२  सिधुवा, जीतपुर कृषि सडक

३  मुढेशनिश्चरे, डाँडागाउँ, चानुवा ग्रामीण सडक

४  राजारानी, मौनाबुधुक, बोधे कृषि सडक

५  जोरपाटी, चुलाचुली, काजीमाने चौतारा ग्रामीण सडक

६  सुनसरी, विष्णुपादुका, आहाले, च्रि्राहा ग्रामीण सडक

७ डाँडाबजार, बेगना, फाक्सिब, लाबरबोट ग्रामीण सडक

८  लाप्से, टोक्रोम्बा, कुरूलेतेनुपा ग्रामीण सडक

गा.वि.स. स्तरीय सडक

१  मार्गापोखरी, बेलहारा, रूद्रवारी सडक

२  पाख्रीबास, मुगा, घोडेटार सडक

३  मौनाबुधुक, सिस्ने, कुरूलेतेनुपा सडक

४  नागढुङ्गा, मधुगंगा सडक

५  त्रिशुले, हात्तरिखर्क सडक

६  पाख्रिवास, फलाटे सडक

७  पाख्रीबास, सान्ने सडक

८  त्रिवेणी, याक्चाना सडक

९  पञ्चकृष्ण, खोकुटार, सुनबालुवा सडक

१० धर्मशाला, चुङमाङ सडक

११ लाबरबोटे, बुढीमोरङ सडक

१२ दाह्रेगौडा, डाँडागाउँ, चानुवा सडक

१३ भेडेटार, आहाले, बराहक्षेत्र सडक

१४ बिहीबारे, मधुगंगा सडक

१५ राजारानी, गिद्धे, अठारसय सडक

१६ सम्मेवा, वसन्तटार सडक

१७ मुगा, घोर्लीखर्क सडक

१८ चित्रे, मारेक सडक

झोलुङगे पुल

नेपाल सरकारद्धारा निर्मित, नेपाल सरकारको अनुदानबाट जिल्ला विकास समितिद्धारा निर्माण गरिएको तथा जिल्ला विकास समिति र द्यद्यी (हाल त्द्यक्ग् ) गा.वि.स. समेतको सहभागितामा निर्माण गरिएका यस जिल्लामा रहेका झोलुङ्गे पुलहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ:

क्र.सं. झोलुङ्गे पुलको नाम प्रकार लम्बाइ(मि.) खोलाको नाम डेक कैफियत
याक्चानाघाट तुइन SD २००.०० तमोर नदी स्टील  
लक्ष्मीखोला SD ३८.०० लक्ष्मी खोला स्टील  
साउनेपानी सफाइटार SD ९७.१० तमोर नदी स्टील  
मालबासे SD २९.७० हंगुवा खोला स्टील  
त्रिवेणी SD ४०.६० चिसाङ खोला स्टील  
महन्तखोला मुनि SD ४४.०० छिङग्वा खोला स्टील  
फावाखोला दोभान SD ५१.२० माङमाया खोला स्टील  
देवीथान छेउ SD २०.८० लेगुवा खोला स्टील  
फलामेटार SD ५३.६० लेउती खोला स्टील  
१० अफ्ठ्यारे SD ११३.३० लेउती खोला स्टील  
११ मन्दरा SD २५.८० भत्कुवा खोला स्टील  
१२ छावा खोला SD २८.५० छावा खोला स्टील  
१३ मुलघाट SD १४६.५० तमोर नदी स्टील  
१४ चिमराहा घाट SD १५६.०० तमोर नदी स्टील  
१५ त्रिवेणी-१ SD ९२.०० तमोर नदी स्टील  
१६ माङमाया SD ४८.०० माङमाया खोला स्टील  
१७ लेगुवा खोला SD ६८.०० लेगुवा खोला स्टील  
१८ निबुवा खोला SD ६५.०० निबुवा खोला स्टील  
१९ निबुवा बञ्चरे SD ६५.०० तांखुवा खोला स्टील  
 २० कोकाहा खोला SD १३९.०० कोकाहा खोला स्टील  
२१ लङदाङ SD ६०.४० लुङदाङ खोला स्टील  
२२ आम्बोटे SD ६४.४० तांखुवा खोला स्टील  
२३ फुच्चे दोभान SD ५४.०० निबुवा खोला स्टील  
२४ सल्लेपुंछार SD ८१.३० माङमाया खोला स्टील  
२५ अगुल्टे बजार SD ७४.९० लक्ष्मी खोला स्टील  
२६ वाफे SD ३४.५० बाफे खोला स्टील  
२७ र्राईघाट SD ११७.०० अरूण नदी स्टील  
२८ माङमाया-१ SD ५८.०० माङमाया खोला स्टील  
२९ लेगुवा खोला-१ SD ३८.०० लेगुवा खोला स्टील  
३० लेगुवा खोला-२ SD ७२.०० लेगुवा खोला स्टील  
३१ छावाखोला ट्रष्ट पुल SD २८.०० छावा खोला स्टील  
३२ केवा खोला दारबोटेपुछार SD ६४.०० केवा खोला स्टील  
३३ दिलुङटार SD ९०.०० सदुँवा खोला स्टील  
३४ माङमाया-२ SD ५२.८० माङमाया खोला स्टील  

 


Skip to toolbar