२०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत चोलाराज पोखरेल सरको बिदाई कार्यक्रम । धनकुटा जिल्लाको आजिवियो तर्जुमाका लागि भौतिक पूर्वाधार समितिको तथ्याङ्क संकलन फाराम नागरिक वडापत्र अभिमुखीकरण गोष्ठी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राबिधिक सहयोग समिति, धनकुटा माननीय उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री कमल थापाज्यू सहभागी कार्यक्रमका झलकहरू

गैरसरकारी संस्था दर्ता नवीकरण प्रक्रिया

गैरसरकारी संस्था दर्ता नवीकारण सिफारिस समिति
संयोजक- योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जि.वि.स.को कार्यालय, धनकुटा
सदस्य – अध्यक्ष गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा, धनकुटा
सदस्य सचिव – कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास, जि.वि.स.को कार्यालय, धनकुटा

गैरसरकारी संस्था दर्ताका लागि एक पटक सिफारिस गरेपछि पुग्दछ भने नवीकरणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाले नवीकरण आ.व. पिच्छे नै गर्नु पर्दछ । गैरसरकारी संस्थाले ५ वर्ष ३ वर्ष र १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न निवेदन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप स्थानीय अधिकारीबाट नवीकरण गरी दिने प्रावधान रहेको छ ।  गैरसरकारी संस्था दर्ता/नवीकरण सिफारिस समितिमा सिफारिस लिन निम्न कागजातहरू पेस गर्नुपर्दछ ।

गैरसरकारी संस्था दर्ताका लागि
१      समिति गठन गर्दाको आम भेलाको निर्णय।
२      समितिले विधान तयार गरी स्वीकृत गरेको निर्णय।
३      समिति दर्ता गर्न गरेको समितिको निर्णय।
४      दर्ताका लागि आवश्यक कार्य गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समितिको निर्णय।
५      समितिमा कम्तीमा ३३% महिला भएको समिति गठनको निर्णय।
६      समितिका पदाधिकारी (सदस्य समेत) को नागरिकताको फोटो कपी ।
७      समितिका पदाधिकारी (सदस्य समेतको) व्यक्तिगत विवरण (Indvidual specification) ।
८      कार्यालय रहने स्थानको स्थानीय निकायको सिफारीस ।
९      दर्ताका लागि सिफारिस गरी पाउँ भन्ने समितिको निवेदन ।
१०     शीर र पुच्छारमा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको समितिको विधान १ प्रति ।
११     जि.वि.स.को कार्यालयमा रू.२००/- बुझाएको नगदी रसिदको फाटोकपी ।

गैरसरकारी संस्था नवीकरणका लागि
१      समितिले नवीकरण गर्न गरेको निर्णय।
२      नवीकरणका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समितिको निर्णय।
३      लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
४      आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर सफाइ पत्रको फोटोकपी ।
५      अघिल्ला आ.व.मा नवीकरण गरेको प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
६      संस्थाको वाषिर्क साधारण सभाको आयव्यय सहितको निर्णय।
७      नवीकरणका लागि सिफारीस पाउँ भन्ने समितिको निवेदन ।
८      जि.वि.स.को कार्यालयमा रू.२००/- बुझाएको नगदी रसिदको फोटोकपी ।


Skip to toolbar